تازه ها

چگونه با دختری دوست شویم

تندروي : يكي از ايرادهاي پسرها اينست كه در ابتدايي آشنايي با يك دختر حتي وقتي بار اول و دومشان هم نباشد‚ خيلي عجول پيش مي روند... همون روزهاي اول 1000 تا سوال مي پرسند و خيلي هول هستند كه روابط را صميمانه تر كنند ولي اين افراط منتهي به تفريط ميشه... خيلي خوشايند نيست كه فرصت نمي دهند تا سير طبيعي آشنايي به دوستي و بعد صميميت برسد... اين سرعت عمل خيلي زود همه چيز را عادي و كسل كننده مي كند.

جدي نگرفتن دخترها : هنوز هم خيلي از پسرها معتقدند راجع به مسائل جدي منطقي نبايد با دوست دخترشون حرف بزنند انگار كه اين جنس لطيف ازين بحث هاي جدي خراش بر مي دارد... اگر از حرف هاي محبت آميز دوستانه بگذرند شروع مي كنند به تعريف وقايع بي اهميت روزمره كه همه در مورد شخص خودشون ‚تعريف ديگران از ايشان و البته دلاوري ها و جوانمردي هاي بي شمارشون ...و اگر راجع به يك بحث جدي يا موضوع اجتماعي سخن به ميان بياد يا قضيه را شخصي تلقي مي كنند و يا خيلي سريع از موضوع عبور مي كنند. و البته قصدشان اينست كه افكار ظريف دوست دخترشان را از تهاجم افكار خشن حفظ كنند و اگر خيلي مودب باشند سكوت مي كنند و در اولين فرصت بحث را عوض مي كنند و معتقدند تا مسائل جالبي مثل دوستي و عشق و از همه مهمتر خود آنها هست چرا وقتشون رو هدر بدهند.

وعده هاي سرخرمن : مطمئناً اين چيزي نيست كه دختري تجربه نكرده باشد من آمار دقيقي ندارم اما همه كساني كه من مي شناسم اين ليف به تنشان خورده... پسرها وقتي شاد مي شوند و يا حس مي كنند كه شادي دوست دخترشان كم شده به اين حربه متوسل مي شوند و بدون در نظر گرفتن امكانات و تواناييشان وعده مي دهند و جالب اينجاست كه در آن لحظه اصلا قصد فريب دادن و يا خلف وعده ندارند اما بعداً هي دعا مي كنند كه از يادش برود يا اينقدر مودب باشد كه به روي مبارك نياورد... و بعد از مدتي از ياد خودشان هم ميرود اما افسوس كه از ياد دوست دخترشان نخواهد رفت حتي اگر برويتان نياورد اين را به حسابتان مي نويسد و وقتي تكرار شد كم كم اعتمادش را به شما از دست مي دهد... راه حل قضيه خيلي ساده است هرگز وعده هيچ چيز را ندهيد. اصلاً لزومي ندارد كه كاري كه مي خواهيد فردا براي دوست دخترتان انجام بدهيد ازامروز بگوييد ...فايده اينكار اينست كه شما در انجام آن كار مختار هستيد و اگر به دليلي منصرف شديد يا به تعويق افتاد احساس شرمساري نمي كنيد و براي انجام آن هم وظيفه نداريد چون وعده اي نداديد. دوست دخترتان هم از پيش منتظر نمي ماند و در صورت تعويق وعده از شما نااميد نمي شود كه توانايي انجام وعده هايي كه مي دهيد نداريد در عوض سورپريز مي شود. باور كنيد هيچ دختري ازينكه به او وعده شادي بخشي نداديد از شما گله نخواهد كرد. پس وجه خود را به خطر نياندازيد.

صداقت زيادي : بعضي از پسرها صداقت را با آزار و اذيت اشتباه مي گيرندو از روي صميميت تمام جزييات عشق اولشان يا حتي عشق هاي بعدي را براي دوست دخترشان شرح مي دهند و اينكه چقدر مورد بي وفايي و بي توجهي قرار گرفتند و دل نازكشون چقدر آسيب ديده ... و با صداقت هرچه بيشتر تمام آنچه كه هر لحظه بشون گذشته را تشريح مي كنند. اينكه چطور عاشق شدند چقدر فداكاري كردند و هميشه هم اضافه مي كنند كه قصد ازدواج داشتند و عشقشون كاملا پاك بوده... و صداقت و مظلوميت خودشون رو چنان اثبات مي كنند كه دل سنگ آب بشه. باور كنيد هيچ دختري دوست نداره شرح سوزناك عاشقي دوست پسرش را بشنود .اين كار اعتماد دوست دخترتان به شما را نه تنها زياد نمي كند.شما را ضعيف و نخواستني جلوه مي دهد و اينكه احتمالاً شما با جنس مخالف مشكل داريد و بهشون بدبين شديد و اين خيلي ميتونه روي قضاوت دوست دخترتون تاثير بد بگذاره.

مقايسه : بعضي از پسرها مدام در حال مقايسه زنهاي محبوب زندگيشون (به جز مادرشون كه قابل قياس با هيچ بشري نيست) با دوست دخترشون هستند...اين زن محبوب ممكن زن تنها برادرش باشه كه خيلي باكلاس و مورد تاييد و توجه كل فاميل يا خاله جوان و مجردش باشه يا حتي عشق اولشون باشه كه خيلي روي ذهنشون تاثير گذاشته...اصلا مهم نيست كه اين زن محبوب كيه و از كجا امده ولي توانايش در جلب نظر مثبت آنقدر بوده كه هر از چند گاهي دوست دختر شون بايد به شرح فضايلشون گوش بده... باور كنيد اينكه خاله شما گيتاريست يا دخترخالتون خيلي قشنگ مي رقصد به دوست دخترتون مربوط نيست. از همه بدتر اينكه بعضي پسرها برخلاف دسته اول از بقيه دخترها و خانمها در حضوردوست دخترشون بدگويي مي كنند.

 ازاندام و ظاهر لباس تا رفتار و حركات و... حتي كوچكترين ايرادها رو به زبون ميارند و درحقيقت نشان مي دهند كه چطور همه خانمها را زير ذره بين كاملاً بررسي مي كنند و مدام هم نتيجه بررسي ها را به اطلاع دوست دخترشون مي رسانند يا صفات جور واجور روي دخترها مي گذارند.اينكار در جمع پسرها جالب اما جلوي دوست دخترتون به صرف اينكه خيلي صميمي هستيد و اين حرفها را با هم نداريد به بقيه دخترها متلك نگوييد. ممكن است دوست دختر شما در ظاهر بخندد اما اين لبخند رضايت نيست... باور كنيد.

نجيب يا نا نجيب : بعضي پسرها تكليفشان را با مساله نجابت معلوم نمي كنند و هميشه مشغول گيج كردن سايرين هستند. خصوصاً دوست دخترشون... اگر پاي صحبت اين پسرها بشيني هميشه دم از روشنفكري‚ روابط آزاد و سالم و... مي زنند وقتي با دختري دوست مي شوند مدام به بهانه هاي گوناگون اين قضيه آزادي روابط را جلو مي كشند و همه سعي شان در اين است كه خيلي دوست دخترشان با آنها احساس راحتي كند و خيلي هم احساس روشنفكري مي كنند. اما اگر بخواهند يك دختر نجيب را تصوير كنند آن دختر به احتمال قوي‚ دوست دخترشان نيست‚ بلكه دختري است كه دوست پسر ندارد!!! اشتباهي كه بيشتر پسرها مي كنند اشاره به اين نكته است. اگر دوست نداريد آغازگر جنگ جهاني باشيد زودتر تكليف خودتون رو روشن كنيد!

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 18:31  توسط علی احمدی  |